wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wpee6ba193.png
wp2bdfd9d9.png
wpce448a51.png
wpda1fafea.png
wp35947b62.png

Deze serie bestaat uit 7 modulen:

 

- ecB12: Markten en mededinging, 2e druk

Aangegeven wordt hoe vragers en aanbieders reageren op prijzen en prijsveranderingen. En hoe een prijs ontstaat als deze twee partijen elkaar ontmoeten op de markt. Concurrentie en marktinterventie komen uitgebreid aan de orde, evenals de ACM en de ConsuWijzer, de AFM en de producenten- en de consumentenmarkt.

- ecB24: Infrastructuur sector en bedrijfstak, 4e druk

De verschillende sectoren van de Nederlandse economie met hun aandeel in het nationaal product worden besproken. Er wordt ingegaan op de zelfvoorzieningsgraad, met name die van voedsel en energie, maar ook op de prijsvorming in de productiekolom en integratie/differentiatie en parallellisatie/specialisatie.

- ecB32: Ondernemingsvormen, 2e druk

De functie van de Kamer van Koophandel wordt besproken, evenals de eenmanszaak en de maatschap, de firma en de commanditaire vennootschap, de nieuwe Wet Personenvennootschappen en de zakelijke ondernemingsvormen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan faillissement, surseance van betaling en aan bedrijfsovername.

- ecB410: Belastingen en heffingen, 10e druk

Deze module behandelt beginselen en soorten belastingen, de inkomstenbelasting voor particulieren en zelfstandigen, de vennootschapsbelasting, de schenk- en erfbelasting, de BTW en de accijnzen. En overige belastingen en vrijstellingen.

Er wordt gewerkt met de tarieven van 2014.

- ecB57: Internationale handel, 7e druk

Ontstaan van internationale handel, de open Nederlandse economie, handelsbelemmeringen, de betalingsbalans en wisselkoersen: je kunt er niet omheen. Maar ook niet meer om de EU, de euro, de ECB, de eurocrisis en de WTO.

- ecB63: Algemeen risicobeheer, 3e druk

Uitgebreid wordt ingegaan op de risico’s die afgedekt worden door de sociale zekerheid in Nederland. Op het praktijkbedrijf wordt geïnventariseerd welke risico’s er zijn voor objecten,

vermogen en voor personen. Hetgeen uitmondt in een risocobeheersplan voor het praktijkbedrijf.

- ecB71: De financiële crisis en de eurocrisis, 1e druk

Het ontstaan van geld, geld in de economische kringloop, de centrale bank, het interbancaire geldverkeer: rating en Tier 1-ratio, derivaten, securitisatie, de financiële crisis, de eurocrisis, naar herstel van vertrouwen.

 

 

 

 

wp9a134f0b.png
wp38056f09.png
wp44d554a1.png
wp5918aea9.png